Fulkultur

Fulkultur

Fulkulturbloggen

Fulkultur är en motsats till finkultur. Det är väl ungefär vad bloggen är öppen för. Bloggar är fulkultur!

Fin kultur

FulkulturPosted by NickeDacke Sat, February 16, 2008 00:27:50

Sitter och funderar lite över vad fulkultur egentligen är medans jag bygger fulkulturs hemsida och kommer på att det måste stå för det som finkulturen inte är. Vad passar då bättre än att börja med att ta reda på vad finkultur är. I sann demokratisk anda får vi väl alla vara överens om att Wikipedia står för den sanna definitionen av allt och så även för begreppet finkulur så jag hämtar definitionen från dom. Så här lyder den den 16 feb 2008:

Finkultur är en, ofta nedsättande, benämning för kulturella uttryck som menas eller anses vara mer bildade eller djupa än andra kulturella uttryck. Motsatsen är vanligen populärkultur, eller också folkkultur men gränserna däremellan är mycket oklara (jämför till exempel Marie-Louise Ekman). Förr talade man ofta om kvalitet som kriterium för finkultur, men numera har detta tystnat då detta anses alltför subjektivt. Många anhängare av finkultur kallar offentligt populärkultur för "skräpkultur".

Termen finkultur myntades av sociologen Harald Swedner år 1965 då han gjorde en utredning av kulturella institutioner i sex stora svenska städer, och användes då bara ironiskt, med anspelning på finrum. Finrum är som bekant rum som är vackert möblerade men som sällan används. Swedner ansåg att "finkulturen" hade en liknande funktion för de borgerliga samhällsklasserna.

Finkultur har i viss mån varit associerat med de övre samhällsklasserna, men detta samband har bleknat. Numera används begreppet ibland om den kultursyn som återspeglas på de stora dagstidningarnas kultursidor, av somliga kallat kulturelitism.

  • Comments(0)//blogg.fulkultur.se/#post2